Andersen Jarle
Aspaas Willy
Aummoen Tove
Berger Kent Robert
Bertelrud Lars
Brattås Roar
Brudevoll Ann
Bull Aakrann Eivind
Bull Aakrann Gunnar
Dyrseth Stig
Elven Hans Gunnar
Engen Einar
Ericson Rolf Eric
Falstad Terje
Flataune Bjørn
Folde Dan
Fremmergård Geir S.
Gjermundshaug Stig Ottar
Grimsgård Ove
Grøndahl Snorre
Grådal Liv
Grådal Martin
Hagen Tor Arvid
Halvorsen Magne
Hamland Erik
Haugen Hans Olav
Hedberg Robert Hill
Heksem Jostein
Hermo Frode
Hjertmoen Thomas
Holm Rune
Holm Stein Erik
Hornseth Willy
Hov Snorre
Hummelvoll Guttorm
Høsøien Geir
Høsøien Stig
Høsøien Tore
Ingebrigtsvoll Pål
Jensvold Bjørn
Jensvold Klaus
Jensvold Patrick
Kjellmark Ole Jørgen
Kjelsberg Andreas S
Klemmetvold Frode
Klemmetvold Stein d.e
Klemmetvoll Kåre
Knutsen Solvår S
Krokstad Gry
Larsen Christian
Lie Olav
Lien Bjørn
Lien Christian
Lien Stig
Lien Trine


Moen John
Myhre Jon Helge
Müller Thomas
Mølmann Håvard
Mølmann Per Inge
Måntrøen Bjørn
Neira Miguel
Nilsen Stian Moa
Nilsen Thore
Nilsen Toril Moa
Nordaune Hans
Nyhus Trond
Näslund Kurt
Otnes Frode Lien
Otnes Gunn Alice
Pedersborg Arvid
Pedersen Morten
Peramaa Mikko
Reinskou Kjetil
Rotvold Ole Johan
Sagplass Bjørn
Schjølberg Bjørn
Selliseth Geir
Skjei Ketil Haugen
Skovli Mona
Smistad Gunn Irene
Solli John Roger
Sollie John Petter
Stene Frank
Strømmevold Arnfinn H
Svensson Svein Rasmus Aspaas
Sæther Astrid Marie
Tamnes Kent Erik H
Tangen Alf Edvin
Tangen Knut Roar
Tellebon Knut Arne
Thun Arnfinn
Thun Georg
Thørn Kjetil Skjørdal
Tollan John Magne
Trønnes Johnny
Trønnes Kjell Arne
Trønnes Odd Erik
Viken Magnar
Walløe Bjørn Ivar
Aaen Jon Gudmund
Aasen Roar